Dzień Seniora


W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada, jednak w sołectwie Piotrowice święto to odbyło się już zgodnie z tradycją w jeden z kwietniowych dni a dokładnie 14 kwietnia.

Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni seniorzy, a także przedstawiciele władz samorządowych, w tym Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber oraz Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów Anna Momot, którzy złożyli seniorom serdeczne życzenia, a na ręce pani Rozalii Janik, jednej z najstarszych seniorek, kwiaty.

Organizowany w naszej miejscowości Dzień Seniora to już tradycja. Co roku frekwencja pokazuje, że spotkanie najstarszych mieszkańców jest potrzebne. Takie wydarzenia sprawiają, że ludzie starsi czują się potrzebni, że cały czas funkcjonują w tej naszej wspólnej rodzinie.

Dlatego też tak ważnym jest by co roku doceniać naszych najstarszych mieszkańców choćby właśnie przez możliwość wspólnego spędzenia czasu w sympatycznej atmosferze.

W części artystycznej zaprezentowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które również przygotowały poczęstunek dla przybyłych Seniorów i gości.

 
ZAPRASZAMY DO GALERII
<<< wstecz