Do pobrania:

- Oświadczenie pełnoletniego czytelnika/ rodzica/opiekuna prawnego w sprawie przetwarzanie danych osobowych czytelnika w związku z korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, Klauzula informacyjna Gminnnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

- Monitoring - klauzula informacyjna

- Klauzula informacyjna

 
<<< wstecz